PELTOTUHKA

Kotimainen peltotuhka on lähes hiilidioksidivapaa ja kustannustehokas maanparannusaine. Peltotuhkaa käytetään perinteisen kalkituksen vaihtoehtona maa- ja puutarhataloudessa, viherrakentamisessa ja maisemoinnissa. Peltotuhka on UPM-Kymmene Oyj:n Kaipolan tehtaan tuottama, Hämeen Kuljetus Oy:n toimittama ja Ruokaviraston hyväksymä maanparannusaine.

Peltotuhka sisältää kalsiumia, fosforia, kaliumia ja erilaisia hivenaineita. Peltotuhkalla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä maataloudessa. Kustannussäästöt voivat olla jopa 30 - 40 %.

EDUT JA HYÖDYT
Peltotuhka on ostohinnaltaan edullisempaa ja vaikutuksetaan nopeampaa kuin kalkki. Tämä helpottaa päätöksentekoa esimerkiksi vuokrapeltojen osalta lyhyiden sopimusten yhteydessä. Peltotuhkan neutralointikyky on 2 / 3 kalkkikivijauheen neutralointikyvystä.

Kalkitus- ja lannoitustarve tulee aina määrittää viljavuusanalyysin perusteella. Tärkeitä lisätietoja tuhkan käytöstä lannoitteena löytyy esimerkiksi Ruokaviraston sivuilta. Peltotuhka sisältää ravinneaineita, joilla saavutetaan lannoitushyötyjä. Se sisältää mm. fosforia 2 – 6 kg / tonni. Uusimmat tuoteselosteet ja tutkimustulokset löydät täältä. Käyttämällä peltotuhkaa säästytään fosforin ja muiden aineiden vuosittaiselta lisäykseltä. Tämä tuo säästöjä lannoituskierron pidntymisenä. Peltotuhkasta ei puutu kuin typpi. 

Peltotuhkan hiilidioksidipäästöt lasketaan vapautuvaksi energiantuotantoon, jossa tuhka syntyy. Näin peltotuhkalle jää vain kuljetuksen ja levityksen osuus päästölaskennassa. Peltotuhka on erinomainen keino vähentää esimerkiksi maitotilan rehuntuotannon päästöjä. Peltotuhkaa voidaan käyttää myös karjan kuivikkeen seassa jolloin tuhka kulkeutuu lannanlevityksen mukana pellolle. Tuhkan levitys onnistuu kalkkivaunulla tai tavallisella kuivalannan levittimellä.  

KUSTANNUSHYÖDYT 

Tässä esimerkinomainen laskelma kuvitteelliseen kohteeseen 120 -140 km Kaipolan tehtaasta ja 90 km kalkkitehtaasta. Peltotuhkan kuljetuskustannus on 14,89 € / tn ja levitys n. 6,5 € / tn, yhteensä 21,39 € / tn. Vastaavasti kalkki maksaa 57,00 € / tn toimitettuna ja levitettynä. Hehtaarille peltotuhkan kustannukseksi tulee noin 116 €, kun levitetään 6 tn. Kalkkia 4 tonnia hehtaarille maksaa vastaavasti 228 €.

Peltotuhkan lannoituskustannus on noin 94 € / ha sisältäen noin 300 kg / ha salpietaria.
Kalkki ei sisällä lannoitevaikutusta, joten sitä käytettäessä on lisättävä esim. Pelto 1:stä, mikä sisältää mm. fosforia, typpeä ja kaliumia, joka maksaa noin 121 € / ha.

6 tonnin peltotuhkan kokonaiskalkitus- ja lannoitusvaikutus maksaa siis noin 222 € / ha. 4 tonnin kalkin vastaava kalkitus- ja lannoitus maksaa noin 349 € / ha. Erotus peltotuhkan eduksi on siis 127 € / ha.

Esimerkkilaskelman mukaan hyötyjä saavutetaan PH-vaikutuksen lisäksi merkittävästi lannoituksessa. Lisäksi on huomattava lannoituskierron pidentymisen tuomat hyödyt ja kustannussäästöt.

Tilakohtaisessa kustannustarkastelussa pitää ottaa huomioon eri vaihtoehtojen raaka-aine- ja levityskustannukset, niiden sisältöerot sekä kuljetustäisyydet. Kysy kauppiaaltasi kalkin hinta omaan kohteeseesi ja vertaa itse omia kustannuksiasi. Oheisesta linkistä löydät peltotuhkan toimitushinnaston, joka perustuu ainostaan ajomatkaan tehtaalta. Kuljetusetäisyyden määrittelyssä voit käyttää osoitetta Tiirinniementie 1, 42220 Kaipola (Jämsä) tai katsoa suoraan Google Maps karttapalvelun kautta syöttämällä oman toimitusosoitteesi. Lopullinen ajomatka määritellään tapauskohtaisesti.

Peltotuhkan rahtihinnasto. 

Tilaukset ja lisätiedot toimitusaikatauluista ja hinnoista saat Hämeen Kuljetus Oy:n puhelinnumerosta 020 161 6201 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ajojarjestely@hameenkuljetus.fi

» Lähetä palautetta tai tiedustelu

Tilaukset ja tiedustelut puhelimitse numerosta 020 161 6201


TOIMITUKSET:
Peltotuhka tuodaan Kaipolan tehtaan läheisyyteen 17 - 20 tn nuppikuormina,  ja kauemmas 33 - 50 tn yhdistelmäkuormina.  Kuorman paino riippuu hieman tuotteen kosteudesta. Kuljetuksissa noudatetaan Logterms 2008 kuljetus- ja logistiikkapalveluehtoja. Maatalousajoissa pyydämme asiakkaitamme erityisesti tutustumaan kohtaan 2.2 "Kuormaus- ja purkamisolosuhteet".

SESONKIAJAN ULKOPUOLISET TOIMITUKSET:

Talven pakkaset, kevään kylvöt ja syksyn puinnit tuottavat meille jatkuvaa kiirettä. Mikäli sinulla on mahdollisuus ottaa peltotuhkaa vastaan sesongin ulkopuolella, kysy tarjoushintaa ajojärjestelystä.

Yhteystiedot:

HÄMEEN KULJETUS OY 

Sarankulmankatu 14, 33900 Tampere

Puh. 020 161 6201

Käyttöturvallisuustiedote