PELTOTUHKA

Kotimainen peltotuhka on kustannustehokas maanparannusaine. Peltotuhkaa käytetään sellaisenaan lannoitukseen ja kalkitukseen yhdellä levityskerralla.

Peltotuhkaa voidaan hyödyntää maa- ja puutarhataloudessa, viherrakentamisessa, metsätaloudessa ja maisemoinnissa. Peltotuhka on UPM-Kymmene Oyj:n Kaipolan tehtaan tuottama, Hämeen Kuljetus Oy:n toimittama ja Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) hyväksymä maanparannusaine.

Peltotuhka sisältää kalsiumia, fosforia, kaliumia ja erilaisia hivenaineita. Peltotuhkalla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä maataloudessa. Kustannussäästöt voivat olla jopa 30 - 40 %.

EDUT JA HYÖDYT
Peltotuhka on ostohinnaltaan edullisempaa kuin kalkki. Sen neutralointikyky on 2 / 3 kalkkikivijauheen neutralointikyvystä.

Kalkitus- ja lannoitustarve tulee määrittää viljavuusanalyysin perusteella. Lisätietoja tuhkan käytöstä lannoitteena löytyy esimerkiksi Eviran sivuilta. Peltotuhka sisältää ravinneaineita, joilla saavutetaan lannoitushyötyjä. Se sisältää mm. fosforia 2 – 6 kg / tonni. Uusimmat tuoteselosteet ja tutkimustulokset löydät täältä johon on yhdistetty nyt myös Eviran valvontapäätös. Käyttämällä peltotuhkaa säästytään fosforin ja muiden aineiden vuosittaiselta lisäykseltä. Tämä tuo säästöjä pidempänä lannoituskiertona noin 15 € / v / ha. Peltotuhkasta ei puutu kuin typpi. 

KUSTANNUSHYÖDYT 

Tässä esimerkinomainen laskelma kuvitteelliseen kohteeseen 120 -140 km Kaipolan tehtaasta ja 90 km kalkkitehtaasta. Peltotuhkan kuljetuskustannus on 12,89 € / tn ja levitys n. 6,5 € / tn, yhteensä 19,39 € / tn. Vastaavasti kalkki maksaa 47,00 € / tn toimitettuna ja levitettynä. Hehtaarille peltotuhkan kustannukseksi tulee noin 145 €, kun levitetään 7,5 tn. Kalkkia 5 tonnia hehtaarille maksaa vastaavasti 235 €.

Peltotuhkan lannoituskustannus on noin 94 € / ha sisältäen noin 300 kg / ha salpietaria.
Kalkki ei sisällä lannoitevaikutusta, joten sitä käytettäessä on lisättävä esim. Pelto 1:stä, mikä sisältää mm. fosforia, typpeä ja kaliumia, joka maksaa noin 121 € / ha.

7,5 tonnin peltotuhkan kokonaiskalkitus- ja lannoitusvaikutus maksaa siis noin 239 € / ha. 5 tonnin kalkin vastaava kalkitus- ja lannoitus maksaa noin 356 € / ha. Erotus peltotuhkan eduksi on siis 117 € / ha.

Esimerkkilaskelman mukaan hyötyjä saavutetaan PH-vaikutuksen lisäksi merkittävästi lannoituksessa. Lisäksi on huomattava lannoituskierron pidentymisen tuomat hyödyt ja kustannussäästöt.

Tilakohtaisessa kustannustarkastelussa pitää ottaa huomioon eri vaihtoehtojen raaka-aine- ja levityskustannukset, niiden sisältöerot sekä kuljetustäisyydet. Kysy kauppiaaltasi kalkin hinta omaan kohteeseesi ja vertaa itse omia kustannuksiasi. Oheisesta linkistä löydät peltotuhkan toimitushinnaston, joka perustuu ainostaan ajomatkaan tehtaalta. Kuljetusetäisyyden määrittelyssä voit käyttää osoitetta Tiirinniementie 1, 42220 Kaipola ( Jämsä ) tai katsoa suoraan Google Maps karttapalvelun kautta syöttämällä oman toimitusosoitteesi. Lopullinen ajomatka määritellään tapauskohtaisesti.

Peltotuhkan rahtihinnasto. 

Tilaukset ja lisätiedot toimitusaikatauluista ja hinnoista saat Hämeen Kuljetus Oy:n puhelinnumerosta 020 1616 201 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ajojarjestely@hameenkuljetus.fi

» Lähetä palautetta tai tiedustelu

Tilaukset ja tiedustelut puhelimitse numerosta 020 1616 201


TOIMITUKSET:
Peltotuhka tuodaan Kaipolan tehtaan läheisyyteen 17 - 20 tn nuppikuormina,  ja kauemmas 33 - 40 tn yhdistelmäkuormina.  Kuorman paino riippuu hieman tuotteen kosteudesta. Kuljetuksissa noudatetaan Logterms 2008 kuljetusehtoja. Maatalousajoissa pyydämme asiakkaitamme erityisesti tutustumaan kohtaan 2.2 "Kuormaus- ja purkamisolosuhteet".

SESONKIAJAN ULKOPUOLISET TOIMITUKSET:

Talven pakkaset, kevään kylvöt ja syksyn puinnit tuottavat meille jatkuvaa kiirettä. Mikäli sinulla on mahdollisuus ottaa peltotuhkaa vastaan sesongin ulkopuolella, kysy tarjoushintaa ajojärjestelystä.

Yhteystiedot:

HÄMEEN KULJETUS OY 

Sarankulmankatu 14, 33900 Tampere

Puh. 020 1616 201

Käyttöturvallisuustiedote